Memmert

Memmert

Memmert pece
Univerzálne pece
Priechodné pece
Vákuové pece

Inkubátory
Inkubátory
Peltierove chladiace inkubátory
CO2 Inkubátory
Chladiace inkubátory

Kúpele
Olejové kúpele
Vodné kúpele

Špeciálne komory
Klimaktické testovacie komory
Vlhké komory
Komory s konštantnou klímou
Sterilizátory